คอนโดมิเนียม

ชีวาทัย ฮอลล์มาร์ค จรัญ 13

 • คอนโด 1 ห้องนอน ขนาด 25.7 ตารางเมตร ราคาพิเศษ 1.99 ล้านบาท (A0203)
  999.00 ฿
 • คอนโด 1 ห้องนอน ขนาด 27.27 ตารางเมตร ราคาพิเศษ 2.19 ล้านบาท (A0325)
  999.00 ฿
 • คอนโด 1 ห้องนอน ขนาด 25.97 ตารางเมตร ราคาพิเศษ 1.99 ล้านบาท (A0612)
  999.00 ฿
 • คอนโด 1 ห้องนอน ขนาด 25.95 ตารางเมตร ราคาพิเศษ 1.99 ล้านบาท (A0604)
  999.00 ฿

ชีวาทัย เกษตร - นวมินทร์

 • คอนโด 1 ห้องนอน ขนาด 33.67 ตารางเมตร ราคาพิเศษ 3.1 ล้านบาท (A0606)
  999.00 ฿
 • คอนโด 1 ห้องนอน ขนาด 33.67 ตารางเมตร ราคาพิเศษ 3.1 ล้านบาท (A12A06)
  999.00 ฿
 • คอนโด 1 ห้องนอน ขนาด 28.86 ตารางเมตร ราคาพิเศษ 2.69 ล้านบาท (A12A15)
  999.00 ฿
 • คอนโด 1 ห้องนอน ขนาด 28.67 ตารางเมตร ราคาพิเศษ 2.67 ล้านบาท (A0532)
  999.00 ฿

ชีวาทัย ฮอลล์มาร์ค ลาดพร้าว - โชคชัย 4

 • คอนโด 1 ห้องนอน พลัส ขนาด 40.01 ตารางเมตร ราคาพิเศษ 2.89 ล้านบาท (B208)
  999.00 ฿
 • คอนโด 1 ห้องนอน ขนาด 26.03 ตารางเมตร ราคาพิเศษ 1.89 ล้านบาท (A222)
  999.00 ฿
 • คอนโด 1 ห้องนอน ขนาด 26.06 ตารางเมตร ราคาพิเศษ 1.89 ล้านบาท (A822)
  999.00 ฿
 • คอนโด 1 ห้องนอน ขนาด 31.72 ตารางเมตร ราคาพิเศษ 2.45 ล้านบาท (A416)
  999.00 ฿

ชีวาทัย ปิ่นเกล้า

 • คอนโด 1 ห้องนอน ขนาด 28 ตารางเมตร ราคาพิเศษ 2.69 ล้านบาท (452)
  999.00 ฿
 • คอนโด 1 ห้องนอน ขนาด 28 ตารางเมตร ราคาพิเศษ 2.69 ล้านบาท (417)
  999.00 ฿
 • คอนโด 1 ห้องนอน ขนาด 28 ตารางเมตร ราคาพิเศษ 2.69 ล้านบาท (416)
  999.00 ฿
 • คอนโด 1 ห้องนอน ขนาด 28 ตารางเมตร ราคาพิเศษ 2.69 ล้านบาท (413)
  999.00 ฿

ชีวาทัย เรสซิเดนซ์ อโศก

 • คอนโด Loft Duplex ขนาด 31.64 ตารางเมตร ราคาพิเศษ 5.39 ล้านบาท (1210)
  9,999.00 ฿
 • คอนโด Loft Duplex ขนาด 31.64 ตารางเมตร ราคาพิเศษ 5.39 ล้านบาท (1110)
  9,999.00 ฿
 • คอนโด Loft Duplex ขนาด 37.01 ตารางเมตร ราคาพิเศษ 6.19 ล้านบาท (1109)
  9,999.00 ฿
 • คอนโด Loft Duplex ขนาด 32.99 ตารางเมตร ราคาพิเศษ 5.59 ล้านบาท (1002)
  9,999.00 ฿

ชีวาทัย เพชรเกษม 27

 • คอนโด เพชรเกษม 27
  999.00 ฿

เดอะ สุรวงศ์

 • คอนโด เดอะ สุรวงศ์
  9,999.00 ฿
Visitors: 37,382