• แบบบ้านพรรณราย ขนาด 101.50 ตารางวา ราคาพิเศษ 25.9 ล้านบาท (A45)
    9,999.00 ฿
  • แบบบ้านพรายแสง ขนาด 146.80 ตารางวา ราคาพิเศษ 32.69 ล้านบาท (B47)
    9,999.00 ฿
Visitors: 54,090