• แบบบ้านพรายแสง ขนาด 170.1 ตารางวา ราคาพิเศษ 39 ล้านบาท (B46)
    100,000.00 ฿
  • แบบบ้านพรรณราย ขนาด 101.50 ตารางวา ราคาพิเศษ 25.9 ล้านบาท (A45)
    100,000.00 ฿
  • แบบบ้านพรายแสง ขนาด 146.80 ตารางวา ราคาพิเศษ 36 ล้านบาท (B47)
    100,000.00 ฿
Visitors: 64,354