• (D62) ทาวน์โฮม สุขสวัสดิ์ - ประชาอุทิศ ที่ดิน 33.60 ตารางวา เริ่ม 3.49 ล้านบาท
  5,000.00 ฿
 • (D58) ทาวน์โฮม สุขสวัสดิ์ - ประชาอุทิศ ที่ดิน 24.20 ตารางวา เริ่ม 2.89 ล้านบาท
  5,000.00 ฿
 • (C23) ทาวน์โฮม สุขสวัสดิ์ - ประชาอุทิศ ที่ดิน 21.20 ตารางวา เริ่ม 3.39 ล้านบาท
  5,000.00 ฿
 • (C33) ทาวน์โฮม สุขสวัสดิ์ - ประชาอุทิศ ที่ดิน 21.20 ตารางวา เริ่ม 3.39 ล้านบาท
  5,000.00 ฿
Visitors: 149,714