ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไขผู้ใช้ เว็บไซต์ chewathaionlinebooking.com
โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขผู้ใช้ (“ข้อกำหนดและเงื่อนไข”) นี้ด้วยความระมัดระวัง เพราะอาจมีข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของท่าน รวมถึงข้อจำกัดและข้อยกเว้นที่จะใช้กับกิจกรรมและธุรกรรมทั้งหมด เมื่อทำการลงทะเบียนสำหรับ และ/หรือ ใช้บริการในลักษณะใดๆ หรือโดยการทำเครื่องหมายเลือก “ฉันตกลง” ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์นี้ โดยบริษัท ชีวาทัย (มหาชน) ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “Chewathai Online Booking” ท่านรับทราบว่าท่านทราบเนื้อหาของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ทั้งหมดและตกลงที่จะผูกพันโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ รวมถึงกฎในการปฏิบัติ นโยบาย และวิธีดำเนินการอื่นๆ ทั้งหมด ซึ่งอาจจะมีการประกาศเป็นระยะๆ โดย Chewathai Online Booking ด้วยวิธีการอ้างอิง และอาจจะมีการปรับเปลี่ยนโดย Chewathai Online Booking เป็นระยะๆ โดยไม่ต้องมีการแจ้งให้ทราบ นอกจากนี้ ท่านตกลงต่อไปว่า ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางอินเทอร์เนต ที่มีการดำเนินการหรือที่ดำเนินการจนเสร็จสิ้นในเว็บไซต์นี้จะบังคับได้สมบูรณ์ตามกฎหมาย และผูกพันคู่สัญญา ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544
 
1. นิยาม
1.1“ข้อตกลง” หรือ “ข้อกำหนดและเงื่อนไข” หมายถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้
1.2“โฆษณา” หมายถึง การโฆษณาใดๆ ที่จัดทำขึ้นโดย Chewathai Online Booking เพื่อส่งเสริม หรือจำหน่ายสินค้าหรือบริการของ Chewathai Online Booking ในเว็บไซต์นี้ ซึ่งไม่ได้มีการเสนอแคมเปญการแลกของใดๆ ต่อผู้ใช้
1.3“Chewathai Online Booking” หมายถึง เว็บไซต์ใดๆ ผ่านอุปกรณ์ บน Desktop หรือโทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน (smartphone) หรือแทบเล็ท (tablet) ซึ่งมีการเชื่อมต่อกับระบบ
1.4“Chewathai Online Booking” หมายถึง เว็บไซต์ ที่บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) จะโพสต์แคมเปญ โฆษณา กิจกรรมทางการตลาดเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์หรือธุรกิจของ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) สำหรับผู้ใช้ ผ่าน Chewathai Online Booking เท่านั้น ซึ่งรวมถึงกิจกรรมการแลกของต่างๆ เพื่อจัดส่งผลิตภัณฑ์ ของขวัญ บัตรกำนัล คูปอง และอื่นๆ ถึงผู้ใช้ ภายใต้แคมเปญ
1.5“แคมเปญ” หมายถึงแคมเปญการส่งเสริมใดๆ ที่โพสต์โดย Chewathai Online Booking สำหรับการแลกของภายในเวลาที่ Chewathai Online Booking กำหนด และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้
1.6“ระบบ” หมายถึง ระบบ เว็บไซต์ chewathaionlinebooking.com ตลอดถึงฐานข้อมูลและฟังก์ชันการทำงานของเว็บไซต์
1.7“ธุรกรรมการเงิน” หมายถึง การชำระเงินจองผ่านระบบ Omise และ Paypal ภายใน Chewathai Online Booking
1.8“ผู้ใช้” หมายถึง ท่านผู้ซึ่งเข้าเยี่ยมชมและใช้งานของ Chewathai Online Booking
 
2. บททั่วไป
2.1 เอกสารนี้เป็นข้อตกลงระหว่างท่าน ซึ่งเป็นผู้ใช้ (ซึ่งต่อไปในเอกสารนี้จะเรียกว่า “ท่าน” “ของท่าน” หรือ “ผู้ใช้”) และ เรา ซึ่งคือ Chewathai Online Booking
2.2 เนื้อหาทั้งหมดที่โพสต์โดย Chewathai Online Booking เป็นความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวของ Chewathai Online Booking ผู้ใช้ตกลงว่าเนื้อหาที่ผู้ใช้เข้าถึงในการใช้บริการ เป็นความเสี่ยงของผู้ใช้เอง และผู้ใช้จะรับผิดชอบและรับผิดแต่เพียงผู้เดียวในความเสียหาย หรือความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้ หรือคู่สัญญาอื่นใด สำหรับวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ คำว่า “เนื้อหา” รวมถึงข้อมูลสถานที่ตั้ง วีดีโอ คลิปเสียง ความคิดเห็น ข่าวสาร ข้อมูล ข้อความ รูปภาพ ซอฟต์แวร์ คำสั่ง ภาพกราฟิก และข้อมูลแลกเปลี่ยน ซึ่งสร้างขึ้น จัดหาให้ หรือประการอื่นใดทีทำให้เข้าถึงได้โดย Chewathai Online Booking บนหรือผ่านช่องทางการบริการ
 
3. วิธีการจอง  Chewathai Online Booking
3.1 ผู้ใช้ต้องกรอกข้อมูลให้ครบ
3.2 ผู้ใช้จะต้องใช้ข้อมูลคือ ชื่อ นามสกุล เบอร์ติดต่อ อีเมล์ ที่อยู่ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ ประเทศ เป็นต้น
3.3 อีเมล์ที่ผู้ใช้ใช้สำหรับการลงทะเบียนบัญชีต้องเป็นอีเมล์ที่สามารถใช้งานได้และผู้ใช้ได้ใช้งานเป็นปกติ เพื่อให้ Chewathai Online Booking  สามารถส่งอีเมล์ในการพิสูจน์ยืนยันให้แก่ผู้ใช้ได้ บัญชีใดๆ ที่ลงทะเบียนด้วยอีเมล์ของบุคคลอื่น หรือด้วยอีเมล์ชั่วคราวอาจถูกปิดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
3.4 ผู้ใช้ให้อำนาจโดยชัดแจ้งแก่ Chewathai Online Booking  ในการใช้ข้อมูลของผู้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด การติดต่อสื่อสาร หรือทางสถิติ เมื่อผู้ใช้ได้ทำการลงทะเบียนเป็นผู้ใช้ ทั้งนี้ผู้ใช้รับทราบและยอมรับว่าผู้ใช้สามารถเลือกไม่รับอีเมล์ส่งเสริมการขายของ Chewathai Online Booking  ได้ตลอดเวลาที่เป็นสมาชิก
3.5 Chewathai Online Booking  ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการบริการได้ทุกเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
3.6 บัญชี Chewathai Online Booking  ของผู้ใช้อาจถูกยกเลิกถ้า Chewathai Online Booking  พบว่าผู้ใช้โพสต์หรือพิมพ์ข้อความใดๆ ในทางที่ดูหมิ่นหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชาติ ศาสนา หรือสถาบันพระมหากษัตริย์
 
4. นโยบายความเป็นส่วนตัว
Chewathai Online Booking เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้และตระหนักถึงความคาดหวังของท่านในการได้รับมาตรฐานสูงสุดในด้านการรักษาความปลอดภัยในการเข้าทำธรุกรรมใดๆ ผ่านทางแอปพลิชันของเรา ดังนั้น ข้อมูลของผู้ใช้ที่ให้แก่ Chewathai Online Booking จะถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้เท่านั้น Chewathai Online Booking จะดำเนินมาตรการและขั้นตอนอย่างเข้มงวดเพื่อวัตถุประสงค์ในด้านการรักษาความปลอดภัยในการป้องกันข้อมูลดังกล่าวจากการใช้ที่ไม่ถูกต้องและปราศจากการอนุญาตล่วงหน้าของผู้ใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัวด้านล่างจะใช้บังคับกับบัญชี Chewathai Online Booking ของท่านและข้อมูลใดๆ ที่ผู้ใช้ได้ให้ไว้
4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
4.1.1 เพื่อความสะดวกแก่ผู้ใช้ทุกคน ผู้ใช้จะถูกเรียกให้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็น เช่น อีเมล์ ชื่อ ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ หรือ หมายเลขโทรศัพท์ สิ่งเหล่านี้คือข้อมูลที่เราต้องการ (ข้อมูลที่ต้องการ) เพื่อให้ระบบได้ทำการดำเนินการต่อไป
4.1.2 โปรดรับทราบว่าเว็บไซต์นี้ มีการโฆษณาและการเชื่อมต่อถึงเว็บไซต์อื่นๆ และวิธีปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้นอาจแตกต่างจาก Chewathai Online Booking ด้วยเหตุนี้ เราแนะนำให้ผู้ใช้ทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อจากเว็บไซต์นี้ เพราะ Chewathai Online Booking ไม่สามารถรับรองเนื้อหาหรือการดำเนินการตามที่ประกาศโดยเว็บไซต์นั้นได้ และจะไม่รับผิดชอบถ้าเว็บไซต์เหล่านั้นไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวตามที่ประกาศไว้โดยเว็บไซต์เหล่านั้น
4.2 การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
4.2.1 ผู้ใช้มีสิทธิส่วนตัวเหนือข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ โดย Chewathai Online Booking จะไม่เปิดเผยข้อมูลในบัญชีของท่านแก่คู่สัญญาภายนอกนอกเหนือจากพนักงานที่ได้รับอำนาจ
4.2.2 Chewathai Online Booking จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้เมื่อจำเป็นเท่านั้น เช่น สำหรับการติดต่อ การบริการ การประชาสัมพันธ์ หรือการจัดหาข้อมูล และแบบสอบถามหรือการสำรวจเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรมของ Chewathai Online Booking
4.2.3 Chewathai Online Booking จะไม่มีทางที่จะขายหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ให้แก่คู่สัญญาภายนอกโดยปราศจากความยินยอมล่วงหน้าของผู้ใช้ เว้นแต่กรณีตามที่กฎหมาย ศาล หรือเจ้าหน้าที่กำหนด
4.2.4 Chewathai Online Booking จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ตามระยะเวลาที่จำเป็นต่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดหรืออนุญาตให้มีระยะเวลาการเก็บรักษาที่นานกว่านั้น
 
5. การชำระเงิน
เงื่อนไขการชำระเงินในการชำระเงิน เวลาเป็นสิ่งสำคัญ เราจึงขอให้ท่านตรวจสอบรายละเอียดการชำระเงิน รายละเอียดการจองของท่านว่า ถูกต้องและมีจำนวนเงินมากพอ ท่านอาจปรับปรุงรายละเอียดการชำระเงินเมื่อต้องการซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ที่ปลอดภัย โดยเว็บไซต์ chewathaionlinebooking.com นี้การชำระเงินผ่านระบบ Omise (https://www.omise.co/) ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการชำระเงินได้ กรุณาติดต่อธนาคารประจำบัตรของท่าน เว็บไซต์จะเก็บรายละเอียดการชำระเงินของท่านในเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยและรับการชำระเงินอัตโนมัติ ท่านจะได้รับรายละเอียดการชำระเงินทันทีทาง E-mail ระบบได้ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยทางการเงินของท่านระดับสูงที่สุด
5.1 เงื่อนไขการทำรายการจอง
Chewathai Online Booking ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้เปลี่ยนหรือคืนห้องที่ทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว เช่นเดียวกับการขอคืนเงิน Chewathai Online Booking จะไม่อนุญาตให้ขอคืนเงิน
5.2 การขอเปลี่ยนหรือยกเลิกยูนิตที่จอง
เนื่องจากยูนิตที่เปิดจองออนไลน์บน Chewathai Online Booking เป็นยูนิตที่คัดพิเศษ ซึ่งมีราคาและโปรโมชั่นพิเศษที่ผู้ใช้จะได้รับเฉพาะการจองผ่าน Chewathai Online Booking เท่านั้น เมื่อขอเปลี่ยนหรือคืนยูนิต จะต้องดำเนินการยื่นเอกสารขอเปลี่ยนหรือคืนยูนิตเป็นลายลักษณ์อักษร และขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินจองยูนิตที่ได้ทำรายการเสร็จสิ้นไปแล้ว
 
6. การใช้เว็บไซต์
6.1 Chewathai Online Booking จะใช้ความพยายามตามสมควรในการแก้ไขข้อผิดพลาดทันทีที่สามารถทำได้หลังจากได้รับการแจ้ง อย่างไรก็ตาม Chewathai Online Booking ไม่รับประกันว่าการบริการจะปราศจากความผิดพลาด  ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดหรือมีความผิดพลาด ผู้ใช้ควรรายงานข้อผิดพลาดหรือความผิดพลาดไปยังชีวาทัย
6.2 Chewathai Online Booking ไม่ให้การประกันใดๆ ว่าการบริการจะปราศจากไวรัสหรือสิ่งอื่นใดก็ตามที่อาจมีผลต่อเทคโนโลยีใดๆ
6.3 การเข้าถึงการบริการของผู้ใช้อาจถูกจำกัดการเข้าถึงเป็นครั้งคราวเพื่ออนุญาตให้มีการซ่อมแซม บำรุงรักษา หรือ การนำสิ่งซึ่งอำนวยความสะดวกหรือบริการใหม่ๆ เพิ่มเข้ามา โดย Chewathai Online Booking จะพยายามทำให้การเข้าถึงการบริการนั้นกลับมาให้ใช้ได้ตามปกติให้เร็วที่สุดเท่าที่สามารถจะกระทำได้และเป็นไปได้ Chewathai Online Booking ไม่มีความรับผิดชอบในส่วนของการใช้งานที่ต้องอาศัยบราวเซอร์ของท่าน หรือซอฟต์แวร์ของคู่สัญญาภายนอกอื่นๆ ในการดำเนินการ เพื่อไม่ให้เป็นที่สงสัย เราอาจถอนข้อมูลใดๆ หรือแคมเปญ หรือการบริการได้ทุกเวลา
6.4 Chewathai Online Booking ขอสงวนสิทธิที่จะระงับการเข้าถึง และ/หรือ แก้ไข หรือลบเนื้อหาที่เราเห็นว่าอาจก่อให้เกิดการผิดข้อตกลงใดๆ ของข้อตกลงนี้
6.5 การใช้ข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆ ของผู้ใช้บนเว็บไซต์นี้ เป็นความเสี่ยงของผู้ใช้เองทั้งหมดและเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้
6.6 Chewathai Online Booking ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่ผู้ใช้เป็นผู้นำออกสู่พื้นที่สาธารณะ เช่น กระดานสนทนา ห้องสนทนา หรือพื้นที่สาธารณะอื่นใดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ เนื้อหาต่างๆ (ไม่ว่าจะโดยผู้ใช้หรือผู้ใช้ท่านอื่น) ไม่ได้รับความเห็นชอบ ทบทวน หรือรับรองโดย Chewathai Online Booking โดย Chewathai Online Booking ขอสงวนสิทธิที่จะลบเนื้อหาใดๆ ที่ผู้ใช้นำออกสู่หรือโพสต์ในพื้นที่สาธารณะ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ ถ้าเราทราบและมีความเห็น ซึ่งเป็นดุลยพินิจเด็ดขาดของเราแต่ฝ่ายเดียว ว่าผู้ใช้อาจจะหรือมีความเป็นไปได้ที่ผู้ใช้อาจจะ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:
6.6.1 ทำให้เสียชื่อเสียง ข่มเหง ก่อกวน ติดตาม ข่มขู่ หรือการกระทำอื่นใดที่ละเมิดสิทธิของผู้ใช้อื่นหรือคู่สัญญาภายนอก
6.6.2 ตีพิมพ์ โพสต์ กระจาย หรือเผยแพร่เนื้อหาหรือข้อมูลที่มีการหมิ่นประมาท ลามก อนาจาร หรือผิดกฎหมาย
6.6.3 โพสต์หรืออัปโหลดแฟ้มข้อมูลที่มีไว้รัส แฟ้มเอกสารที่เสียหาย หรือซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมที่คล้ายกันที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่การทำงานของ Chewathai Online Booking และ/หรือ ระบบคอมพิวเตอร์ของคู่สัญญาภายนอก และ/หรือ เครือข่าย
6.6.4 ละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศอื่นๆ ทั้งหมด หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของ Chewathai Online Booking หรือคู่สัญญาภายนอกอื่นๆ
 
7. การโฆษณา
7.1 Chewathai Online Booking อาจมีการโฆษณาในตำแหน่งต่างๆ บนเว็บไซต์และตามจุดต่างๆ ในช่วงระหว่างการใช้บริการ
7.2 ผู้ใช้มีอิสระในการเลือกหรือคลิก หรือไม่เลือกหรือคลิกที่สินค้าและบริการที่โฆษณาตามที่ผู้ใช้เห็นสมควร
7.3 ไม่มีข้อมูลส่วนตัว (ตัวอย่างเช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล์ หรือหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน) ที่จะถูกใช้ในช่วงที่มีการโฆษณาของเรา

8. การชดใช้ค่าเสียหาย
ผู้ใช้จะชดใช้ค่าเสียหายให้เราต่อความเสียหาย ความรับผิด หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ซึ่งมีผลมาจาก
8.1 การใช้สิทธิเรียกร้องใดๆ หรือการดำเนินคดีทางกฎหมายหรือข่มขู่โดยบุคคลใดๆ ต่อ Chewathai Online Booking ซึ่งเป็นผลมาจาก
(ก) การใช้บริการของผู้ใช้ หรือ
(ข) การใช้บริการผ่านรหัสผ่านของผู้ใช้
8.2 การที่ผู้ใช้ผิดข้อตกลงใดๆ ของข้อตกลงนี้

9. เหตุสุดวิสัย
Chewathai Online Booking จะไม่รับผิดสำหรับความล่าช้าหรือความขัดข้องใดๆ ในการทำงานที่เกิดโดยหรือเป็นผลมาจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ อัคคีภัย อุทกภัย อุบัติเหตุ การจราจล สงคราม การแทรกแซงของรัฐบาล การประท้วง อุปสรรคทางด้านแรงงาน ความขัดข้องของอุปกรณ์ หรือเหตุใดๆ ที่เกินการควบคุมของ Chewathai Online Booking

10. การปฏิเสธความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรับประกัน การยกเว้นความรับผิด และการปลดเปลื้อง
10.1 การปฏิเสธความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรับประกัน
10.1.1 สงวนไว้เฉพาะในขอบเขตที่กฎหมายกำหนด Chewathai Online Booking ไม่มีความสัมพันธ์พิเศษหรือมีหน้าที่ที่ได้รับความไว้วางใจในการทำหน้าที่แทน (fiduciary duty) กับท่าน ผู้ใช้รับทราบว่า Chewathai Online Booking ไม่มีอำนาจในการควบคุม และไม่มีหน้าที่ในการกระทำการใดๆ ที่เกี่ยวกับการที่ผู้ใช้คนใดได้รับการเข้าถึงบริการ เนื้อหาที่ผู้ใช้เข้าถึงผ่านการให้บริการ สิ่งที่กระทบต่อเนื้อหาที่อาจมีขึ้นกับผู้ใช้ วิธีการที่ผู้ใช้อาจตีความหรือใช้เนื้อหา หรือการใดๆ ที่ผู้ใช้อาจกระทำซึ่งเป็นผลมาจากการรับรู้ต่อเนื้อหา
10.1.2 Chewathai Online Booking ไม่ให้การรับรองเกี่ยวกับเนื้อหาใดๆ ที่มีอยู่ในหรือถูกเข้าถึงผ่านการให้บริการ และ Chewathai Online Booking จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความถูกต้องของข้อมูล การปฏิบัติตามลิขสิทธิ์ ความถูกต้องตามกฎหมาย หรือความเหมาะสมของข้อมูลที่มีอยู่หรือถูกเข้าถึงผ่านการให้บริการ
10.1.3 การบริการและเนื้อหาได้รับการจัดหาให้ตามสภาพที่เป็นอยู่ (as is) และมีอยู่ (as available) และได้รับการจัดหาให้โดยปราศจากการรับรอง หรือการรับประกันใดๆ ในทุกประเภททั้งโดยทางตรงหรือโดยนัย
10.1.4 Chewathai Online Booking และกรรมการ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ตัวแทน ผู้แทน หุ้นส่วน ไม่รับประกันว่า
(ก) การบริการจะมีให้ใช้ในเวลาใดเวลาหนึ่งหรือสถานที่ใดๆ โดยเฉพาะเจาะจง
(ข) ข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดใดๆ จะมีการแก้ไขให้ถูกต้อง
(ค) ผลจากใช้บริการจะตรงความต้องการของท่าน และ
(ง) ท่านจะได้รับของรางวัลจาก Chewathai Online Booking หรือถ้าได้รับ ของรางวัล สี คุณภาพ ปริมาณ หรือการใช้งาน จะเหมือนตามที่ปรากฏหรือที่ได้โพสต์ในแคมเปญที่จัดโดย Chewathai Online Booking การใช้บริการของผู้ใช้ ระบบและเนื้อหา เป็นความเสี่ยงของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว
10.2 การปลดเปลื้อง
10.2.1 ผู้ใช้ตกลงอย่างเพิกถอนไม่ได้ ว่าจะปลดเปลื้อง Chewathai Online Booking จากความรับผิดใดๆ หรือ ค่าเสียหายทั้งปวง ที่เกิดแก่ผู้ใช้จากการใช้บริการหรือแคมเปญ
10.3.2 ผู้ใช้ปลดเปลื้อง Chewathai Online Booking จากความรับผิดทั้งหมดสำหรับการที่ผู้ใช้ได้หรือไม่ได้รับเนื้อหาผ่านทางการให้บริการ
10.3.3 ท่านปลดเปลื้องเราจากความรับผิดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อของผู้ใช้และความเกี่ยวพันกับ Chewathai Online Booking

11. หน้าที่ของผู้ใช้
11.1 Chewathai Online Booking จะมีข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญ และผู้ใช้ตกลงยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านั้น
11.2 ผู้ใช้รับประกันว่าข้อมูลทั้งหมดที่ได้ให้ไว้ในขณะลงทะเบียนและที่เป็นส่วนหนึ่งของบัญชีของผู้ใช้เป็นความจริง สมบูรณ์ และถูกต้อง ในช่วงเวลาที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้มีผล และผู้ใช้จะแจ้ง Chewathai Online Booking ทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในข้อมูลเหล่านั้นโดยการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในบัญชีของผู้ใช้ให้เป็นปัจจุบัน
11.3 ผู้ใช้เป็นผู้รับผิดชอบเพื่อให้แน่ใจว่าของรางวัล บริการ หรือข้อมูลใดๆ ที่มีอยู่ผ่านการให้บริการตรงตามข้อกำหนดเฉพาะของผู้ใช้
11.4 โดยไม่มีข้อจำกัด ผู้ใช้รับรองว่าจะไม่ใช้หรืออนุญาตให้ผู้ใดใช้บริการ
11.4.1 เพื่อส่งหรือรับข้อมูลที่มีการข่มขู่ การโจมตีทางร่างกาย พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ลามก หรือคุกคาม ดูหมิ่นเหยียดหยาม หมิ่นประมาทบุคคลอื่นใด การละเมิดอำนาจศาล หรือการละเมิดต่อความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ลิขสิทธิ์ สิทธิของบุคคล สาธารณะ หรือความเป็นส่วนตัว หรือสิทธิของบุคคลภายนอก
11.4.2 เพื่อส่งหรือรับข้อมูลในสิ่งที่ผู้ใช้ไม่ได้รับการอนุญาตตราบเท่าที่จำเป็นทั้งหมด และ/หรือการอนุมัติ (จาก Chewathai Online Booking หรือบุคคลภายนอก) หรือในสิ่งที่ก่อให้เกิดหรือสนับสนุนการกระทำที่อาจจะถูกพิจารณาว่าเป็นการกระทำความผิดทางอาญา ทำให้เกิดความรับผิดทางแพ่ง หรือประการอื่นที่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอกในประเทศใดๆ ก็ตามในโลกนี้
11.4.3 เพื่อส่งหรือรับข้อมูลซึ่งเป็นอันตรายทางเทคนิค (รวมถึงไวรัสคอมพิวเตอร์ ลอจิกบอมบ์ (logic bomb) ม้าโทรจัน (Trojan horse) เวิร์ม (worm) ชิ้นส่วนที่เป็นอันตราย ข้อมูลที่ผิดพลาดหรือซอฟต์แวร์ที่ไม่ถูกต้อง หรือข้อมูลที่เป็นอันตราย)
11.4.4 เพื่อก่อการรบกวน ความไม่สะดวก หรือความกังวลโดยไม่จำเป็น
11.4.5 เพื่อสกัดหรือพยายามสกัดการติดต่อสื่อสารที่ถูกส่งโดยวิธีทางโทรคมนาคม
11.4.6 เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่เราได้ออกแบบหรือตั้งใจจะให้ใช้
11.4.7 เพื่อวัตถุประสงค์ในทางทุจริต
11.4.8 นอกเหนือจากวิธีปฏิบัติที่ได้รับการยอมรับทางอินเตอร์เนทและวิธีปฏิบัติของเครือข่ายที่ทำการเชื่อมต่อใดๆ หรือ
11.4.9 ในทางใดๆ ซึ่งถูกพิจารณาว่าเป็นการยุยงให้เกิดความเกลียดชังต่อเชื้อชาติ ศาสนา หรือความเป็นส่วนน้อยในเรื่องใดๆ หรือที่ถูกพิจารณาว่าเป็นการกระทบและเป็นผลร้ายต่อบุคคล กลุ่มคณะ หรือสิ่งใดๆ
11.5 การใช้บริการดังต่อไปนี้เป็นการต้องห้ามอย่างชัดแจ้งและท่านรับรองว่าจะไม่ทำ (หรือไม่อนุญาตให้บุคคลใดๆ ทำ) ในสิ่งต่อไปนี้
11.5.1 การพยายามที่จะหลีกเลี่ยงระบบรักษาความปลอดภัยหรือเครือข่ายของเรารวมถึงการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่ได้มีไว้สำหรับให้ผู้ใช้ การเข้าสู่ระบบเครื่องบริการ (server) หรือบัญชีของผู้ใช้ที่ไม่ได้อนุญาตให้เข้าถึง หรือการค้นหาระบบความปลอดภัยของเครือข่ายอื่นๆ (เช่น การค้นหาแบบพอร์ทสแกน (port scan))
11.5.2 การเข้าถึงบริการในทางที่เกี่ยวกับหรืออาจทำให้เกิดหรือทำให้เกิดปริมาณหรือจำนวนหรือหนักเกินกว่าที่โครงสร้างของ Chewathai Online Booking จะรับได้
11.5.3 การปฏิบัติการทางเครือข่ายในรูปแบบใดๆ ที่เฝ้าสังเกตเพื่อดักข้อมูลที่ไม่ได้มีไว้สำหรับผู้ใช้
11.5.4 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆ ที่ผิดกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ
11.5.5 การมีส่วนร่วมในการกระทำใดๆ ที่ Chewathai Online Booking มีความเห็นแต่เพียงผู้เดียวว่าเป็นการจำกัดหรือยับยั้งผู้ใช้อื่นจากการใช้ตามความเหมาะสมหรือการใช้บริการตามสิทธิ
11.5.6 การส่งข้อความใดๆ ในทางที่จะทำให้ผู้อื่นเชื่อหรือเข้าใจว่าข้อความนั้นถูกส่งหรือโฆษณาด้วยการสนับสนุนหรือได้รับความยินยอมจาก Chewathai Online Booking

12. เบ็ดเตล็ด
12.1 หัวข้อที่ใช้ในที่นี้เป็นการใช้เพื่อความสะดวกหรือเพื่ออ้างอิงเท่านั้น และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และจะไม่มีการตีความหรืออนุมานจากชื่อหัวข้อนั้นๆ
12.2 ไม่มีหุ้นส่วน/ตัวแทน ไม่มีส่วนใดในข้อตกลงนี้ที่จะตีความเพื่อก่อให้เกิดการร่วมทุน หุ้นส่วน หรือความสัมพันธ์แบบตัวแทนระหว่างท่านและเรา และไม่มีคู่สัญญาใดที่จะมีสิทธิหรืออำนาจในการก่อให้เกิดหนี้หรือค่าใช้จ่ายหรือเข้าทำสัญญา หรือการจัดการใดๆ ในนามหรือในฐานะตัวแทนของอีกฝ่ายหนึ่ง
12.3 กฏหมายที่ใช้บังคับ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย คู่สัญญาจะขึ้นอยู่กับเขตอำนาจศาลของไทย
12.4 สิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน เนื้อหาที่มีอยู่ในหรือประกอบอยู่ในเว็บไซต์ รวมถึงข้อมูล ซอฟต์แวร์ รูปภาพ เส้นกราฟ วีดีโอ แบบตัวพิมพ์ ภาพกราฟฟิก เพลง เสียง หรือสิ่งอื่นๆ (รวมเรียกว่า “เนื้อหา”) ได้ถูกคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร หรือสิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สินอื่นๆ เนื้อหาทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์งานรวบรวมภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ไทยและ Chewathai Online Booking เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นตราบเท่าตามที่กฎหมายจะอนุญาต เว้นแต่ว่าจะได้รับอำนาจหรือได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้ง โดยท่านจะไม่ทำซ้ำ ดัดแปลง ลบออก ลบ เพิ่มเติม ตีพิมพ์ ถ่ายทอด ร่วมในการโอนหรือขาย เช่า สร้างงานดัดแปลงจากหรือในทางที่แสวงหาผลประโยชน์จากส่วนใดส่วนหนึ่งของเนื้อหา ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน
12.5 สิทธิของบุคคลภายนอก ข้อกำหนดทั้งหมดของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะใช้กับและเพื่อเป็นประโยชน์ของ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการเนื้อหาที่เป็นคู่สัญญาภายนอก และผู้ออกใบอนุญาต และแต่ละบริษัทจะมีสิทธิในการถือสิทธิ์และบังคับตามข้อกำหนดเหล่านี้ได้โดยตรงหรือในนามของตนเอง (โดยข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อาจจะแตกต่างหรือถูกยกเลิกโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากคู่สัญญาเหล่านั้น) ภายใต้ข้อความก่อนหน้า ไม่มีข้อกำหนดใดของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ที่จะสามารถบังคับให้แตกต่างไปโดยบุคคลใดๆ ที่ไม่ใช่คู่สัญญา
12.6 เจ้าของและผู้ดำเนินกิจการการของ Chewathai Online Booking ผู้เป็นเจ้าของและผู้ดำเนินกิจการในเว็บไซต์ ระบบ และการบริการ คือ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนและตั้งอยู่ตามกฎหมายไทย โดยมีสำนักงานจดทะเบียนและสำนักงานทำการอยู่ที่ 168/80 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 27 ยูนิตดี ถนนพระรามสี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
12.7 ความสมบูรณ์ของข้อตกลง ข้อตกลงนี้ (หรือข้อกำหนดและเงื่อนไข) ได้เข้าทำโดยผู้ใช้และ Chewathai Online Booking ผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีผลสมบูรณ์และสามารถบังคับได้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และภายใต้กฎหมายไทย ดังนั้นลายมือชื่อที่แท้จริงจึงไม่จำเป็น
Visitors: 256,887