ทาวน์โฮม

ชีวาโฮม วงแหวน - ลำลูกกา

 • ทาวน์โฮม วงแหวน-ลำลูกกา ที่ดิน 27.1 ตารางวา เริ่ม 2.99 ล้านบาท (B14)
  5,000.00 ฿
 • ทาวน์โฮม วงแหวน-ลำลูกกา ที่ดิน 27.1 ตารางวา เริ่ม 3.29 ล้านบาท (B13)
  5,000.00 ฿
 • ทาวน์โฮม วงแหวน-ลำลูกกา ที่ดิน 27.1 ตารางวา เริ่ม 2.99 ล้านบาท (B04)
  5,000.00 ฿
 • ทาวน์โฮม วงแหวน-ลำลูกกา ที่ดิน 27.1 ตารางวา เริ่ม 2.99 ล้านบาท (B03)
  5,000.00 ฿

ชีวาโฮม สุขสวัสดิ์ - ประชาอุทิศ

 • ทาวน์โฮม สุขสวัสดิ์ - ประชาอุทิศ ที่ดิน 21.20 ตารางวา เริ่ม 3.29 ล้านบาท (C30)
  5,000.00 ฿
 • ทาวน์โฮม สุขสวัสดิ์ - ประชาอุทิศ ที่ดิน 21.20 ตารางวา เริ่ม 2.99 ล้านบาท (C26)
  5,000.00 ฿
 • ทาวน์โฮม สุขสวัสดิ์ - ประชาอุทิศ ที่ดิน 21.20 ตารางวา เริ่ม 3.29 ล้านบาท (C27)
  5,000.00 ฿

ชีวาโฮม กรุงเทพ - ปทุม

 • ทาวน์โฮม กรุงเทพ - ปทุม ที่ดิน 18.1 ตารางวา เริ่ม 2.5 ล้านบาท (C75)
  5,000.00 ฿
 • ทาวน์โฮม กรุงเทพ - ปทุม ที่ดิน 18.1 ตารางวา เริ่ม 2.5 ล้านบาท (C56)
  5,000.00 ฿

ชีวาโฮม รังสิต-ปทุม

 • ทาวน์โฮม รังสิต - ปทุม ที่ดิน 18.2 ตารางวา เริ่ม 2.5 ล้านบาท (194)
  5,000.00 ฿
 • ทาวน์โฮม รังสิต - ปทุม ที่ดิน 18.2 ตารางวา เริ่ม 2.5 ล้านบาท (193)
  5,000.00 ฿
Visitors: 64,355