ทาวน์โฮม

ชีวาโฮม วงแหวน - ลำลูกกา

 • (C89) ทาวน์โฮม วงแหวน-ลำลูกกา ที่ดิน 21.7 ตารางวา เริ่ม 2.89 ล้านบาท
  5,000.00 ฿
 • (C88) ทาวน์โฮม วงแหวน-ลำลูกกา ที่ดิน 21.7 ตารางวา เริ่ม 2.89 ล้านบาท
  5,000.00 ฿
 • (B22) ทาวน์โฮม วงแหวน-ลำลูกกา ที่ดิน 27.1 ตารางวา เริ่ม 3.29 ล้านบาท
  5,000.00 ฿
 • (B21) ทาวน์โฮม วงแหวน-ลำลูกกา ที่ดิน 27.1 ตารางวา เริ่ม 3.29 ล้านบาท
  5,000.00 ฿

ชีวาโฮม สุขสวัสดิ์ - ประชาอุทิศ

 • (D62) ทาวน์โฮม สุขสวัสดิ์ - ประชาอุทิศ ที่ดิน 33.60 ตารางวา เริ่ม 3.49 ล้านบาท
  5,000.00 ฿
 • (D58) ทาวน์โฮม สุขสวัสดิ์ - ประชาอุทิศ ที่ดิน 24.20 ตารางวา เริ่ม 2.89 ล้านบาท
  5,000.00 ฿
 • (C23) ทาวน์โฮม สุขสวัสดิ์ - ประชาอุทิศ ที่ดิน 21.20 ตารางวา เริ่ม 3.39 ล้านบาท
  5,000.00 ฿
 • (C33) ทาวน์โฮม สุขสวัสดิ์ - ประชาอุทิศ ที่ดิน 21.20 ตารางวา เริ่ม 3.39 ล้านบาท
  5,000.00 ฿

ชีวาโฮม กรุงเทพ - ปทุม

 • (C74) ทาวน์โฮม กรุงเทพ - ปทุม ที่ดิน 18.1 ตารางวา เริ่ม 2.49 ล้านบาท
  5,000.00 ฿
 • (C56) ทาวน์โฮม กรุงเทพ - ปทุม ที่ดิน 18.1 ตารางวา เริ่ม 2.49 ล้านบาท
  5,000.00 ฿

ชีวาโฮม รังสิต-ปทุม

 • (78) ทาวน์โฮม รังสิต - ปทุม ที่ดิน 22.9 ตารางวา เริ่ม 3.2 ล้านบาท
  5,000.00 ฿
Visitors: 129,907