บ้าน

ชีวาวัลย์ ปิ่นเกล้า - สาทร

 • (A36) แบบบ้านพรรณราย ขนาด 100 ตารางวา ราคาพิเศษ 22.9 ล้านบาท
  200,000.00 ฿
 • (A39) แบบบ้านพรรณราย ขนาด 112.7 ตารางวา ราคาพิเศษ 24.9 ล้านบาท
  200,000.00 ฿

ชีวารมย์ นครอินทร์

 • (A90) แบบบ้าน SIERRA ขนาด 102 ตารางวา ราคาพิเศษ 18.5 ล้านบาท
  50,000.00 ฿
 • (A86) แบบบ้าน VERDANT ขนาด 67.3 ตารางวา ราคาพิเศษ 12.9 ล้านบาท
  50,000.00 ฿
 • (B05) แบบบ้าน ESTUARY ขนาด 52.3 ตารางวา ราคาพิเศษ 10.5 ล้านบาท
  50,000.00 ฿
 • (B04) แบบบ้าน ESTUARY ขนาด 52.3 ตารางวา ราคาพิเศษ 10.5 ล้านบาท
  50,000.00 ฿

ชีวารมย์ ราชพฤกษ์ตัดใหม่

 • (88) แบบบ้าน Verdant ขนาด 60.10 ตารางวา ราคาพิเศษ 7.5 ล้านบาท
  50,000.00 ฿
 • (87) แบบบ้าน Verdant ขนาด 60.10 ตารางวา ราคาพิเศษ 7.5 ล้านบาท
  50,000.00 ฿
 • ใหม่ล่าสุด
  (8) แบบบ้าน Luxuriant ขนาด 60.20 ตารางวา ราคาพิเศษ 7.9 ล้านบาท
  50,000.00 ฿
 • ใหม่ล่าสุด
  (4) แบบบ้าน Luxuriant ขนาด 70.70 ตารางวา ราคาพิเศษ 8.9 ล้านบาท
  50,000.00 ฿
Visitors: 244,407