โฮมออฟฟิศ

ชีวา บิซ โฮม เอกชัย-บางบอน

  • (A5119-120) โฮมออฟฟิศ ขนาด 45.1 ตารางวา ราคาพิเศษ 14.8 ล้านบาท
    50,000.00 ฿
  • (A5121) โฮมออฟฟิศ ขนาด 23.8 ตารางวา ราคาพิเศษ 7.35 ล้านบาท
    50,000.00 ฿
  • (A6066) โฮมออฟฟิศ ขนาด 23.80 ตารางวา ราคาพิเศษ 5.79 ล้านบาท
    50,000.00 ฿


Visitors: 235,882