บ้าน

ชีวาวัลย์ ปิ่นเกล้า - สาทร

 • แบบบ้านพรรณราย ขนาด 101.50 ตารางวา ราคาพิเศษ 25.9 ล้านบาท (A45)
  100,000.00 ฿
 • แบบบ้านพรายแสง ขนาด 146.80 ตารางวา ราคาพิเศษ 32.69 ล้านบาท (B47)
  100,000.00 ฿

ชีวารมย์ นครอินทร์

 • แบบบ้าน ESTUARY ขนาด 59.72 ตารางวา ราคาพิเศษ 9.9 ล้านบาท (A31)
  50,000.00 ฿
 • แบบบ้าน ESTUARY ขนาด 60.10 ตารางวา ราคาพิเศษ 9.9 ล้านบาท (A27)
  50,000.00 ฿
Visitors: 59,361