บ้าน

ชีวาวัลย์ ปิ่นเกล้า - สาทร

 • (A44) แบบบ้านพรรณราย ขนาด 101.1 ตารางวา ราคาพิเศษ 25.9 ล้านบาท
  200,000.00 ฿
 • (A43) แบบบ้านพรรณราย ขนาด 100.6 ตารางวา ราคาพิเศษ 25.9 ล้านบาท
  200,000.00 ฿
 • (B40) แบบบ้านพรายแสง ขนาด 132.70 ตารางวา ราคาพิเศษ 33.9 ล้านบาท
  100,000.00 ฿
 • (A45) แบบบ้านพรรณราย ขนาด 101.5 ตารางวา ราคาพิเศษ 25.9 ล้านบาท
  200,000.00 ฿

ชีวารมย์ นครอินทร์

 • (B14) แบบบ้าน VERDANT ขนาด 77.8 ตารางวา ราคาพิเศษ 14.5 ล้านบาท
  50,000.00 ฿
 • (B01) แบบบ้าน SIERRA ขนาด 85.9 ตารางวา ราคาพิเศษ 16.9 ล้านบาท
  50,000.00 ฿
 • (A96) แบบบ้าน VERDANT ขนาด 74.2 ตารางวา ราคาพิเศษ 13.9 ล้านบาท
  50,000.00 ฿
 • (B05) แบบบ้าน ESTUARY ขนาด 52.3 ตารางวา ราคาพิเศษ 10.5 ล้านบาท
  50,000.00 ฿
Visitors: 226,506