ทาวน์โฮม

ชีวาโฮม วงแหวน - ลำลูกกา

 • (D20) ทาวน์โฮม วงแหวน-ลำลูกกา ที่ดิน 21.7 ตารางวา เริ่ม 2.89 ล้านบาท
  5,000.00 ฿
 • (D13) ทาวน์โฮม วงแหวน-ลำลูกกา ที่ดิน 21.9 ตารางวา เริ่ม 3.09 ล้านบาท
  5,000.00 ฿
 • (C90) ทาวน์โฮม วงแหวน-ลำลูกกา ที่ดิน 21.7 ตารางวา เริ่ม 2.89 ล้านบาท
  5,000.00 ฿
 • (C97) ทาวน์โฮม วงแหวน-ลำลูกกา ที่ดิน 21.7 ตารางวา เริ่ม 2.69 ล้านบาท
  5,000.00 ฿

ชีวาโฮม สุขสวัสดิ์ - ประชาอุทิศ

 • (B81) ทาวน์โฮม สุขสวัสดิ์ - ประชาอุทิศ ที่ดิน 16.40 ตารางวา เริ่ม 2.49 ล้านบาท
  5,000.00 ฿
 • (B80) ทาวน์โฮม สุขสวัสดิ์ - ประชาอุทิศ ที่ดิน 16.40 ตารางวา เริ่ม 2.49 ล้านบาท
  5,000.00 ฿
 • (B71) ทาวน์โฮม สุขสวัสดิ์ - ประชาอุทิศ ที่ดิน 18.50 ตารางวา เริ่ม 2.89 ล้านบาท
  5,000.00 ฿
 • (B73) ทาวน์โฮม สุขสวัสดิ์ - ประชาอุทิศ ที่ดิน 18.50 ตารางวา เริ่ม 2.89 ล้านบาท
  5,000.00 ฿

ชีวาโฮม กรุงเทพ - ปทุม

 • (C18) ทาวน์โฮม กรุงเทพ - ปทุม ที่ดิน 18.1 ตารางวา เริ่ม 2.59 ล้านบาท
  5,000.00 ฿
 • (C16) ทาวน์โฮม กรุงเทพ - ปทุม ที่ดิน 18.1 ตารางวา เริ่ม 2.59 ล้านบาท
  5,000.00 ฿
 • (C13) ทาวน์โฮม กรุงเทพ - ปทุม ที่ดิน 18.1 ตารางวา เริ่ม 2.59 ล้านบาท
  5,000.00 ฿
 • (A25) ทาวน์โฮม กรุงเทพ - ปทุม ที่ดิน 25.7 ตารางวา เริ่ม 3.32 ล้านบาท
  5,000.00 ฿

ชีวาโฮม รังสิต-ปทุม

 • (201) ทาวน์โฮม รังสิต - ปทุม ที่ดิน 18.2 ตารางวา เริ่ม 2.49 ล้านบาท
  5,000.00 ฿
 • (86) ทาวน์โฮม รังสิต - ปทุม ที่ดิน 23.9 ตารางวา เริ่ม 3.17 ล้านบาท
  5,000.00 ฿
 • (85) ทาวน์โฮม รังสิต - ปทุม ที่ดิน 24.1 ตารางวา เริ่ม 3.17 ล้านบาท
  5,000.00 ฿
 • (87) ทาวน์โฮม รังสิต - ปทุม ที่ดิน 23.8 ตารางวา เริ่ม 3.17 ล้านบาท
  5,000.00 ฿
Visitors: 226,518