ทาวน์โฮม

ชีวาโฮม วงแหวน - ลำลูกกา

 • (D11) ทาวน์โฮม วงแหวน-ลำลูกกา ที่ดิน 21.7 ตารางวา เริ่ม 2.69 ล้านบาท
  5,000.00 ฿
 • (D13) ทาวน์โฮม วงแหวน-ลำลูกกา ที่ดิน 21.9 ตารางวา เริ่ม 2.89 ล้านบาท
  5,000.00 ฿
 • (C90) ทาวน์โฮม วงแหวน-ลำลูกกา ที่ดิน 21.7 ตารางวา เริ่ม 2.89 ล้านบาท
  5,000.00 ฿
 • (C97) ทาวน์โฮม วงแหวน-ลำลูกกา ที่ดิน 21.7 ตารางวา เริ่ม 2.69 ล้านบาท
  5,000.00 ฿

ชีวาโฮม สุขสวัสดิ์ - ประชาอุทิศ

 • (D45) ทาวน์โฮม สุขสวัสดิ์ - ประชาอุทิศ ที่ดิน 21.2 ตารางวา เริ่ม 3.29 ล้านบาท
  5,000.00 ฿
 • (D44) ทาวน์โฮม สุขสวัสดิ์ - ประชาอุทิศ ที่ดิน 21.2 ตารางวา เริ่ม 3.29 ล้านบาท
  5,000.00 ฿
 • (B94) ทาวน์โฮม สุขสวัสดิ์ - ประชาอุทิศ ที่ดิน 18.5 ตารางวา เริ่ม 2.69 ล้านบาท
  5,000.00 ฿
 • (D62) ทาวน์โฮม สุขสวัสดิ์ - ประชาอุทิศ ที่ดิน 33.60 ตารางวา เริ่ม 3.49 ล้านบาท
  5,000.00 ฿

ชีวาโฮม กรุงเทพ - ปทุม

 • (A25) ทาวน์โฮม กรุงเทพ - ปทุม ที่ดิน 25.7 ตารางวา เริ่ม 3.32 ล้านบาท
  5,000.00 ฿
 • (A22) ทาวน์โฮม กรุงเทพ - ปทุม ที่ดิน 25.7 ตารางวา เริ่ม 3.32 ล้านบาท
  5,000.00 ฿
 • (A21) ทาวน์โฮม กรุงเทพ - ปทุม ที่ดิน 25.7 ตารางวา เริ่ม 3.32 ล้านบาท
  5,000.00 ฿
 • (C24) ทาวน์โฮม กรุงเทพ - ปทุม ที่ดิน 18.1 ตารางวา เริ่ม 2.49 ล้านบาท
  5,000.00 ฿

ชีวาโฮม รังสิต-ปทุม

 • (201) ทาวน์โฮม รังสิต - ปทุม ที่ดิน 18.2 ตารางวา เริ่ม 2.52 ล้านบาท
  5,000.00 ฿
 • (86) ทาวน์โฮม รังสิต - ปทุม ที่ดิน 23.9 ตารางวา เริ่ม 3.17 ล้านบาท
  5,000.00 ฿
 • (85) ทาวน์โฮม รังสิต - ปทุม ที่ดิน 24.1 ตารางวา เริ่ม 3.17 ล้านบาท
  5,000.00 ฿
 • (83) ทาวน์โฮม รังสิต - ปทุม ที่ดิน 24.4 ตารางวา เริ่ม 3.19 ล้านบาท
  5,000.00 ฿
Visitors: 167,326